Υπηρεσίες

Επιτήρηση & κατασκευές φωτοβολταϊκών σταθμών

Οι έμπειροι μηχανικοί και τεχνικοί της Vasalino energy αναλαμβάνουν το συντονισμό, την επίβλεψη και την κατασκευή των έργων όπως επίσης και την Λειτουργία και Συντήρηση (O&M) εξασφαλίζοντας την μακρόχρονη εγγύηση της επένδυσής σας.

serv
robot

Συμβάσεις Συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών

Η Vasalino energy προσφέρει την υπηρεσία που αποτελεί το απαραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι που αφορούν έναν σταθμό Α.Π.Ε, με σκοπό να διασφαλίζεται , η διάρκεια, η αδιάλειπτη λειτουργία και η υψηλή παραγωγικότητά του.

Η σύμβαση συντήρησης των σταθμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να για να αποζημιωθεί ο επενδυτής από τον ασφαλιστικό του φορέα, τραπεζικό οίκο, αρμόδια υπηρεσία, εταιρία εξοπλισμού.

Η εταιρία μας συντάσσει την σύμβαση με τον παραγωγό, τον επιχειρηματία ,την εταιρία αξιοποίησης του σταθμού, με σκοπό να επιτηρεί και να συντηρεί την εγκατάσταση προασπίζοντας τα οικονομικά συμφέροντα της επένδυσης.

Οι συμβάσεις μας ξεκινούν από την ετήσια συντήρηση και επιτήρηση του σταθμού και μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένα αποτελέσματα.

Εξοπλισμός

Φωτοβολταϊκά πανελ απο μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες.
AE SOLAR , RISEN ENERGY , SUNGROW , KACO , ALUMIL , EUROPA , ARIA sr

Βραβεία

vraveia