Βιομάζα / Άδεια / Κατασκευή Σταθμών

Γίνεται φόρτωση φωτογραφίας

 

Το αύριο της  ενέργειας με εκπληκτικές αποδόσεις

 

 

Biomass Βιομάζα

Η μεγάλη επιστροφή-επανεμφάνιση, της αξιοποίησης Βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας (θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας) έχει δημιουργήσει αρκετές συζητήσεις γύρω από το τι είναι Βιομάζα.

Κάνουμε λόγο για επανεμφάνιση δεδομένου ότι η βιομάζα χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο από τότε που ανακάλυψε τη φωτιά. Γιατί χιλιάδες χρόνια η Βιομάζα ήταν και είναι η βασική πηγή ενέργειας.

Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αξιοποιεί τη Βιομάζα και να την εντάσσει στο σύγχρονο τρόπο ζωής (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, κίνηση οχημάτων κλπ). Βιομάζα, γενικά, είναι οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας.

Η Βιομάζα είναι η μόνη φυσικά ευρισκόμενη πηγή ενέργειας με άνθρακα που τα αποθέματά της είναι ικανά να υποκαταστήσουν τα Ορυκτά καύσιμα (Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο). Αντίθετα από τα Ορυκτά, η βιομάζα είναι ανανεώσιμη καθώς απαιτείται μόνο μια σύντομη χρονική περίοδος για να αναπληρωθεί ό,τι χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας.

Η αξιοποίηση της μπορεί να γίνει με μετατροπή της σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, με διάφορες μεθόδους και τη χρήση σχετικά απλής τεχνολογίας. Κορυφαίο πλεονέκτημα της ενεργειακής αξιοποίησης της Φυτικής Βιομάζας αποτελεί και το ότι κατά την παραγωγή και την ενεργειακή αξιοποίησή της ,ενώ ταυτόχρονα δίνονται λύσεις στο πρόβλημα της διαχείρισης των υπολειμμάτων.

Ιδιαίτερα η Φυτική Βιομάζα στην οποία δραστηριοποιείται η Vasalino energy  αποτελεί ουσιαστικά προϊόν της Φωτοσύνθεσης αφού τα προέρχεται από τη δέσμευση ηλιακής ακτινοβολίας μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης και την αποθήκευσή της σε αυτά ενόσω αναπτύσσονται με τη βοήθεια νερού και μεταλλικών στοιχείων. Η αποθηκευμένη αυτή μορφή ενέργειας στη συνέχεια μετατρέπεται σε διάφορες μορφές ωφέλιμης ενέργειας, όπως θερμότητα και ηλεκτρισμός. Άλλες πηγές  βιομάζας, (εκκοκκισμός βαμβακιού, μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, επεξεργασία ξύλου κ.ά.) είναι διαθέσιμα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα  συλλογής, πιο εύκολη  μεταφορά για άμεση  τροφοδότηση στα συστήματα παραγωγής ενέργειας.

Μπορεί, δηλαδή, η εκμετάλλευσή του να καταστεί οικονομικά συμφέρουσα. Σημαντικός παράγοντας είναι  η αξιοποίηση των διαφόρων γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων, σημαντικές ποσότητες βιομάζας προβλέπεται να ληφθούν από τις ενεργειακές καλλιέργειες, βιοκαλλιέργειες, ή νέες καλλιέργειες. καθώς έχουν το πλεονέκτημα της υψηλότερης παραγωγής ανά μονάδα επιφανείας, και  ευκολότερη συλλογή.

Η εταιρία μας έχει καταθέσει  συγκεκριμένους φακέλους για αδειοδότησης 100kw/900kw σε επιλεγμένα γήπεδα για εγκατάσταση εργοστασίου βιομάζας και προσχωρούμε ήδη στις συμβάσεις για το υλικό καύσης και τα παράγωγα του. Είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε το δικό σας εργοστάσιο παραγωγής με επενδυτικά προγράμματα και παροχή χρηματοδότησης  από τραπεζικούς οίκους.

Η Vasalino energy καταθέτει φάκελο αδειοδότησης  σε επιλεγμένα γήπεδα 10/20 στρεμμάτων εξασφαλίζοντας  συμβάσεις  πρώτης ύλης , προσύμφωνο ενοικίασης γηπέδου έως 25 έτη  κατασκευή σταθμού και εργοστάσιου με τον μεγαλύτερο οίκο εγκαταστάσεων  βιοαερίου και βιομάζας.  

 

Biogass Βιοαέριο 

Η εταιρία μας  έχει ήδη προς διάθεση άδεια 400kw βιοαερίου σε επιλεγμένο γήπεδο στην Εύβοια.    

Η αεριοποίηση της βιομάζας είναι πραγματικά από τις παραγωγικές και  αποδοτικές τεχνολογίες  ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. η καύση του αερίου σύνθεσης είναι πιο παραγωγική από την μη επεξεργασμένη βιομάζα και το αποτέλεσμα είναι μεγάλη απόδοση.

Η αεριοποίηση βιομάζας είναι μια διαδικασία που μετατρέπει οργανικά ή ορυκτά υλικά με βάση τον άνθρακα, σε μονοξείδιο του άνθρακα , υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υδρατμούς, ίχνη υδρογονανθράκων και άζωτο. Στην διαδικασία της αεριοποίησης ( αέριο προϊόν ) εμφανίζονται σωματίδια, οξέα και σύνθετοι υδρογονάνθρακες.

Η αεριοποίηση εδράζεται στην ολική μετατροπή του τμήματος του στερεού πρωτογενούς υλικού σε αέριο με θέρμανση (> 700 ° C) χωρίς καύση και με την παρουσία ενός οξειδωτικού μέσου, όπως ο αέρας, το οξυγόνο ή ο ατμός σε ελεγχόμενες ποσότητες.

Το προκύπτον αέριο μίγμα ονομάζεται αέριο σύνθεσης ή συνθετικό αέριο. Το αέριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο με θερμογόνο ικανότητα σχεδόν την μισή από αυτήν του φυσικού αερίου.

 

  http://www.gicon.de/en/firma.html

Περιγραφή πακέτου υπηρεσιών για αδειοδοτική διαδικασία
 εργοστάσιου βιομάζας   500kw-900kw

  Η εταιρία μας διαθέτει επιλεγμένες περιοχές εγκατάστασης σταθμού Βιομάζας 500kw στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, Ευβοίας, Κερατέας Αττικής.

  • Κόστος Αναζήτησης γηπέδου.
  • Προσύμφωνο  ενοικίασης.
  • Τοπογράφος.                                       
  • Κόστος  μελέτης Κατάθεση φακέλου αδειοδότησης.
  • Επιτήρηση Αδειοδοτικής διαδικασίας.
  • Κατάθεση δικαιολογητικών σε αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες.
  • Κατάθεση φακέλου Αναπτυξιακού.
  • Κόστος μελέτης εγκατάστασης εργοστασίου. Αρχιτεκτονική σχεδίαση. Διαμόρφωση και σχεδίαση  χώρων πρώτης ύλης.
  • Εύρεση και σύνταξη συμβάσεων πρώτης ύλης.
  • Εύρεση χρηματοδότησης 60% για την κατασκευή του εργοστασίου.

 

Σύνολο κόστους αδειοδοτικής διαδικασίας 

έως την παράδοση της αδείας παραγωγής ενέργειας 18.000€/25.000€

 Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%

 

Ενημερωθείτε άμεσα και καταθέστε τον φάκελο αδειοδότησης του σταθμού σας  info@vasalino-energy.gr