Συμβόλαια συντήρησης Α.Π.Ε.

Γίνεται φόρτωση φωτογραφίας

Συμβόλαια συντήρησης  Φ/Β & Α/Γ

Η Vasalino energy  προσφέρει την υπηρεσία που αποτελεί το  απαραίτητο  και αναπόσπαστο κομμάτι  που αφορούν έναν  σταθμό Α.Π.Ε, με σκοπό να  διασφαλίζεται , η διάρκεια,  η αδιάλειπτη λειτουργία και η υψηλή παραγωγικότητά του.

Αναφερόμαστε στο  νόμο με σκοπό την ασφάλεια και αξιοπιστία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (άρθρο 5, ΦΕΚ 470).

Η  σύμβαση  συντήρησης των σταθμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να για να αποζημιωθεί ο επενδυτής από τον ασφαλιστικό του φορέα, τραπεζικό οίκο, αρμόδια υπηρεσία, εταιρία εξοπλισμού.

Η εταιρία μας συντάσσει την σύμβαση με τον παραγωγό, τον επιχειρηματία ,την εταιρία αξιοποίησης του σταθμού, με σκοπό να επιτηρεί και να συντηρεί την εγκατάσταση  προασπίζοντας τα οικονομικά συμφέροντα της επένδυσης. Οι συμβάσεις μας ξεκινούν από την ετήσια συντήρηση και επιτήρηση του σταθμού και μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένα αποτελέσματα.  

Φωτοβολταικός σταθμός 100kw

Το οικονομικό σκέλος ξεκίνα με χρέωση 700€  για τον   σχολαστικό  καθαρισμό  των πάνελ με απ ιονισμένο νερό και χρήση νάνο τεχνολογίας,(υπηρεσία παρέχεται σε  2 επαναλήψεις κατ έτος) και την  εξάλειψη  βλάστησης, ράντισμα εδάφους και κλάδεμα-αποψίλωση θάμνων ή δέντρων,(υπηρεσία παρέχεται σε 1 επίσκεψη  κατ έτος).

Το ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών συντήρησης, εποπτείας και επιτήρησης για φωτοβολταϊκό σταθμό 100kw ανέρχεται σε 1.500€/κατ έτος.

Η σύμβαση συντήρησης για σταθμούς 500kwολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών συντήρησης, εποπτείας και επιτήρησης ανέρχεται σε 4.500€/κατ έτος .

Η σύμβαση για σταθμούς 1Mw εκπονείτε  μετά από τον ενδελεχή έλεγχο εγκατάστασης , έλεγχο μετασχηματιστή, πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα.

http://vasalino-energy.grgr/ipiresiesnea/fotovoltaika/syntirisi/

 

 info@vasalino-energy.gr   210.60.14.491