Μελέτες Α.Π.Ε.

shutterstock_140534977

Εκπόνηση & σχεδιασμός επένδυσης 

 

Η απόφαση για την  επένδυση  σε φωτοβολταϊκά,  μικρά αιολικά 50kw, βιομάζα , βιοκαλλιέργεια, εξαρτάται  από τη σωστή επιλογή του γηπέδου κατασκευής του έργου  που θα πραγματοποιηθεί. Επίσης παράπλευροι  παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το θετικό επενδυτικό  αποτέλεσμα  σε μια κερδοφόρα επιχείρηση.

Η επένδυση κεφαλαίου είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για την εταιρία μας,  για το λόγο αυτόν διαμορφώνουμε την επενδυτική μας πρόταση με γνώμονα πάντα την διάρκεια και το  αποδοτικό κέρδος.

Η Vasalino energy  αναλαμβάνει διαδικασία μελέτης με τα παρακάτω βήματα: Σας  συμβουλεύει  για την επιλογή του κατάλληλου γηπέδου  για την εγκατάσταση του ενεργειακού σταθμού , πραγματοποιώντας έλεγχο για τυχόν  αδειοδοτικά ή νομικά   κωλύματα. Προχωρεί άμεσα  σε ενδελεχή έρευνα και  προτείνει την οικονομοτεχνική μελέτη για την σκοπιμότητα επένδυσης του έργου.

Η εταιρία μας διαθέτει το προσωπικό διαχείρισης λογισμικού μετεωρολογικών δεδομένων και προσομοίωσης της εγκατάστασης , δίνοντας μας  τη δυνατότητα ανάλυσης της προβλεπόμενης παραγόμενης ενέργειας του σταθμού.

Η εταιρία μας στην συνέχεια συντάσσει τους απαιτούμενους φακέλους προς τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, παρακολουθεί και επεμβαίνει σε όλη την αδειοδοτική διαδικασία. Πριν την εγκατάσταση του πιστοποιημένου εξοπλισμού, είναι απαραίτητο να μελετηθούν, να σχεδιαστούν , μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, όλες οι διατάξεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις, που απαρτίζουν ένα ενεργειακό  σταθμό.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τυχόν σχεδιαστικά λάθη που μπορούν να οδηγήσουν στη μειωμένη απόδοση της επένδυσής σας.

Είμαστε δίπλα σας για να εξασφαλίσουμε στην επένδυση με την πιο ουσιαστική μελέτη. 

Καλέστε μας για ενημέρωση, περιμένουμε  την επίσκεψη στην εταιρία μας για να καταστρώσουμε μαζί το νέο επενδυτικό πρόγραμμά σας. 

  info@vasalino-energy.gr  210.60.14.491