Συντήρηση Φ/Β Σταθμών

 Φορτώνεται η φωτογραφία

Επιτήρηση της επένδυσης 

 

Συντήρηση  φωτοβολταϊκών σταθμών

Οι φωτοβολταϊκές  εγκαταστάσεις  βρίσκονται  εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, τα φυσικά φαινόμενα,  καταπονώντας σε βάθος χρόνου τον ηλεκτρομηχανολογικό   εξοπλισμού και εξοπλισμό της εγκατάστασης, επίσης οι σταθμοί εκτίθενται σε κοινή θέα  και  κακόβουλες πράξεις.

Τα άλατα, η  σκόνη, η γύρη και οι ακαθαρσίες στα πάνελ μπορούν να μειώσουν την απόδοσή τους μέχρι και 10%.

Φορτώνεται η φωτογραφία

Οι σκιάσεις από θάμνους , δέντρα ή άγρια βλάστηση  μπορούν να μειώσουν την απόδοση μέχρι και 20%.

Οι οξειδωμένες επαφές του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αυξάνουν την ειδική αντίσταση των αγωγών με αποτέλεσμα περισσότερες απώλειες άρα και μικρότερη απόδοση του σταθμού.

Η Vasalino energy για την  αποφυγή απώλειας κερδών της επένδυσης σας προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών  εποπτείας και συντήρησης Φωτοβολταϊκού σταθμού ( Ο&Μ).

Περιγραφή υπηρεσιών

 • Επιτήρηση & παρακολούθηση του σταθμού  με κάμερες μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Φορτώνεται η φωτογραφία

 • Τηλεφωνικό κέντρο για λήψη σημάτων συναγερμού.
 • Ενημέρωση  για την παραγωγή της ενέργειας σε κιλοβατώρες κάθε Παρασκευή με πλήρη αναφορά παραγωγής ενέργειας , ανάλυση τηλεμετρίας. Η  αποστολή της αναφοράς αποστέλλεται με  email ή SMS. Σε αυτή την αναφορά  θα συμπεριλαμβάνεται και ο δείκτης ηλιοφάνειας καθώς και η θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Φορτώνεται η φωτογραφία

 • Ανταπόκριση  εντός εικοσιτετραώρου (24h)  στο σταθμό σε περίπτωση βλάβης, άμεσης επισκευής.

Φορτώνεται η φωτογραφία

 • Προληπτική επίσκεψη στο σταθμό για έλεγχο περιβάλλοντος χώρου, περίφραξης και εξοπλισμού. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται δύο φορές κατ έτος .
 • Δομοστατικό έλεγχο των βάσεων για αποφυγή προβλημάτων λόγω της μεγάλης ανεμοπίεσης από πιθανούς δυνατούς άνεμους.

Φορτώνεται η φωτογραφία

 • Έλεγχο  σταθερότητας των πάνελ στο σύστημα βάσεων.
 • Σχολαστικό  καθαρισμό  των πάνελ με απ ιονισμένο νερό και χρήση νάνο τεχνολογίας,(υπηρεσία παρέχεται σε 2 επαναλήψεις κατ έτος).

 

Φορτώνεται η φωτογραφία

 • Εξάλειψη  βλάστησης, ράντισμα εδάφους και κλάδεμα-αποψίλωση θάμνων ή δέντρων,(υπηρεσία παρέχεται σε 2 επαναλήψεις κατ έτος).

Φορτώνεται η φωτογραφία

 • Έλεγχος   βυσμάτων στα πάνελ και στις συνδέσεις  πάνελ και αντιστροφέων.

Φορτώνεται η φωτογραφία

 • Διεξαγωγή ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης με ειδικό πολυλειτουργικό όργανο ελέγχου και πιστοποίησης Φ/Β εγκαταστάσεων SOLAR 300N.
 • Το SOLAR 300N επιτυγχάνει την ταυτόχρονη καταγραφή και ανάλυση όλων των παραμέτρων , περιβαλλοντικών (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία περιβάλλοντος – στοιχείων .

Φορτώνεται η φωτογραφία

 • Μελέτη για την αναδόμηση του σταθμού με σκοπό την βελτιστοποίηση της παραγωγής (restructuring).

Φορτώνεται η φωτογραφία

 • Τεχνικές αναφορές για ασφαλιστικές εταιρίες, τραπεζικούς  οίκους ,λόγο  διεκδίκησης αποζημιώσεων ασφαλιζόμενων γεγονότων (π.χ. φυσικές καταστροφές, κλοπές, κακόβουλες πράξεις, ακραία καιρικά φαινόμενα).

 

Φορτώνεται η φωτογραφία

Οι παραπάνω υπηρεσίες περιλαμβάνονται σε όλα τα πακέτα συντήρησης τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και την ενασχόληση που διατηρεί ο παραγωγός ή ο επιχειρηματίας.

Η εταιρία μας έχει ήδη συντάξει  συμβάσεις (ετήσιες) με παράγωγους ενέργειας, στις περιοχές που διατηρούμε συνεργάτες και συνεργεία με ειδικευμένο προσωπικό.

 

Η Vasalino energy παραλαμβάνει σταθμούς που έχουν κατασκευαστεί από πιστοποιημένους εγκαταστάτες, πιστοποιημένο εξοπλισμό και λοιπών υλικών.  

 

Καλέστε μας άμεσα για να προβούμε στην προσφορά συντήρησης του σταθμού σας.

info@vasalino-energy.gr      210 60.14.491  211.411.2300