Φωτοβολταικοί Σταθμοι

Γίνεται φόρτωση φωτογραφίας

Επένδυσε με  δωρεάν πρώτη ύλη από τον Ήλιο 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα, είναι ανάμεσα μας εδώ και μερικά χρόνια με αποτέλεσμα να αποτελούν βασικό παράγοντα ενέργειας στην Ελλάδα του σήμερα αλλά και του αύριο προσφέροντας σίγουρη και πολύ καλή επενδυτική λύση.

Γιατί να επενδύσω σε φωτοβολταϊκά;

  • Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
  • Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται παντού και δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα
  • Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, κοντά στους αντίστοιχους καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανομής
  • Η λειτουργία του συστήματος είναι ολοσχερώς αθόρυβη
  • Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης
  • Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής: οι κατασκευαστές εγγυώνται τα «κρύσταλλα» για 20-30 χρόνια λειτουργίας
  • Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών
  • Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως είναι π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου,
  • Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές: τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν άριστα τόσο ως αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Επιπλέον, ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Φ/Β συστήματος είναι ότι μπορεί να διασυνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτροδότησης (διασυνδεδεμένο σύστημα), καταργώντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη για εφεδρεία και δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στον χρήστη να πωλήσει τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια στον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου.

Η επένδυση μπορεί να  αποσβεστεί σε περίπου 5-6 χρόνια και το Φ/Β σύστημα θα συνεχίσει να παράγει δωρεάν ενέργεια για τουλάχιστον άλλα 25 χρόνια. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα είναι πολλά, και το ευρύ κοινό έχει αρχίσει να στρέφεται όλο και πιο πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα φωτοβολταϊκά ειδικότερα, για την κάλυψη ή την συμπλήρωση των ενεργειακών του αναγκών.

Έχουμε έτοιμες λύσεις για την αξιοποίηση του χώρου σας, του γηπέδου σας, της ταράτσας ή  της στέγης σας.

Προσφέρουμε πολύ καλά συστήματα για αυτονομία και παραγωγή, ή  για πώληση στο δίκτυο.

Πιστοποιημένες και αξιόπιστες λύσεις πάντα με γνώμονα την διάρκεια της επένδυσης σε όποια μορφή και να επιλέξετε.

Vasalino Energy 

Κατασκευές σε στέγη ή ταράτσα

Γίνεται φόρτωση φωτογραφίας

Γίνεται φόρτωση φωτογραφίας

Γίνεται φόρτωση φωτογραφίας

Κατασκευές σε γήπεδα 100kw-1Mw

Γίνεται φόρτωση φωτογραφίας

Γίνεται φόρτωση φωτογραφίας

Γίνεται φόρτωση φωτογραφίας

Γίνεται φόρτωση φωτογραφίας

Γίνεται φόρτωση φωτογραφίας

Γίνεται φόρτωση φωτογραφίας

info@vasalino-energy.gr