Μικρά Αιολικά / Μερίσματα,συμμετοχή 50kW

  Γίνεται φόρτωση φωτογραφίας

Απέκτησε τώρα εταιρικό ποσοστό 30% 

 

Η Vasalino energy προτείνει την συμμετοχή σας σε εταιρικό σχήμα με ποσοστό 30% επενδύοντας κεφάλαιο 60.000€, σε εγκατάσταση  μικρών  αιολικών  50kw, σε επιλεγμένα αδειοδοτημένα γήπεδα εντός Αττικής.  

 

Γιατί να επενδύσω στα μικρά αιολικά 50kw

1.    Περιοχές με γήπεδα  υψηλού αιολικού  δυναμικού σε όλη την Ελλάδα, κατατάσσονται στα καλύτερα της  Ευρώπης.

2.    Προτεραιότητα στην πώληση της παραγόμενης ενέργειας στο Διαχειριστή του Συστήματος λόγο της άμεσης σύνδεσης σε όλο το δίκτυο.

3.    Ελκυστικές τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειας ιδιαίτερα στις ανεμογεννήτριες των 50Kw (0,25 ευρώ/Kwh).

4.    Συμβόλαιο πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας 20 ετούς διάρκειας.

5.    Δωρεάν ύλη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ανοδικές  τάσεις λόγο αλλαγής θερμοκρασιών.

6.    Συνεισφέρει σημαντικά στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας.

7.    Κατασκευή σε μικρό χώρο { 40τ.μ- 50τ.μ} στο επιλεγμένο γήπεδο.

8.    Μικρό κόστος συντήρησης.

9.    Μεγάλη διάρκεια και επέκταση εγγύησης.

10. Οικολογική κατασκευή αρμονική συνύπαρξη στο περιβάλλον.

 

Αιολικό μέρισμα

  • Ετήσια απόδοση  15.000 ευρώ για 20 χρόνια.
  • Ελάχιστο κεφάλαιο 60.000 ευρώ .
  • Ποσοστό εταιρικού σχήματος 30% Ι.Κ.Ε.
  • Απόσβεση κεφαλαίου σε 4 έτη.
  • Διαχείριση των Ανεμογεννητριών VASALINO ENERGY.
  • Έξοδα συμβολαίων και νέου εταιρικού σχήματος περιλαμβάνονται.
  • Χωρίς  έξοδα αγοράς αδείας.
  • Χωρίς κρυφές χρεώσεις.
  • Ενοίκιο 3.000€ και εξασφάλιση της επένδυσης τουλάχιστον για  25 έτη.
  • Προτεραιότητα σε όλες τις επενδύσεις με μικρή οικονομική συμμέτοχη.                                                                                         info@vasalino-energy.gr