Επένδυση

 

 

Φορτώνεται η φωτογραφία

 Επένδυση με ποσοστό 40%

Η Vasalino energy επενδύει σε μικρά αιολικά 50kw, στην περιοχή Κερατέας Αττικής .

Τα γήπεδα είναι σε διαδικασία τελικής  αδειοδότησης και  σύσταση της εταιρίας Ι.Κ.Ε .

Προσφέρουμε σαν  επένδυση με συμμετοχή 40% στο  εταιρικό σχήμα Ι.ΚΕ. με ελάχιστο κεφάλαιο 80.000€, με ετήσιο εισόδημα 17.000€.

Ενημερωθείτε από τους συνεργάτες μας και επενδύστε ορθά  χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο. 

Σημείωση: σε όλες τις επενδυτικές προτάσεις συμμετέχουμε με ιδία κεφάλαια και ποσοστά από 30%-70% .