Άδειες Αιολικών 50kw

 

Φορτώνεται η φωτογραφία

Επιλεγμένα γήπεδα

Η Vasalino energy διαθέτει κατατεθειμένους φακέλους με αριθμό πρωτοκόλλου 07/2013, με προσύμφωνο ενοικίασης για 25 έτη και με όλες τις  ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

  • ύψος πυλώνα.
  • δίκτυο σε κοντινή απόσταση (μικρότερη απόσταση από 1.000 μ.).
  • περιορισμός σε κατάθεση φακέλου ανά Α.Φ.Μ.

Επίσης επιτηρούμε όλη την διαδικασία αδειοδότησης έως την τελική έγκριση και σας προτείνουμε την δική μας πρόταση για κατασκευή του έργου από την εταιρία  μας. Οι περιοχές επιλογής μας έχουν υψηλό αιολικό δυναμικό  7m/sec – 8m/sec ισχυροποιώντας την επένδυσης σας και μειώνει σημαντικά το επενδυτικό ρίσκο.    

 

     Επιλεγμένα γήπεδα

  • Κερατέα Αττικής.
  • Λαύριο Αττικής.
  • Κέα /Τζιά. 
  • Ασπρόπυργος Αττικής.
  • Εύβοια.

Η ενοικίαση των γηπέδων πραγματοποιείτε με προσύμφωνο και συμβολαιογραφική πράξη για 25 έτη και το ενοίκιο καταβάλλεται με την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης  του Σταθμού.

Σταθμός Κερατέας Αττικής 

Η ακριβής θέση της εγκατάστασης παραγωγής βρίσκεται στη θέση «Πρισιλίμες», του Δήμου Κερατέας του Νομού Αττικής. To αγροτεμάχιο έχει έκταση 4000.τ.μ και παρουσιάζεται παραπάνω στην αεροφωτογραφία. Ενοίκιο 3.000€ κατ έτος.

Σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του χώρου εγκατάστασης είναι το αιολικό δυναμικό της περιοχής,όπου θα πραγματοποιηθεί  η εγκατάσταση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση της ανεμογεννήτριας.

Όπως φαίνεται και στην αεροφωτογραφία  το οικόπεδο βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού από την αριστερή μεριά και η θέση αυτή σημειώνει αρκετά καλό αιολικό δυναμικό , δηλαδή 7-8 m/sec  σύμφωνα με τον χάρτη της στατιστικής υπηρεσίας .

 

Φορτώνεται η φωτογραφία

Η κοστολόγηση για την  απόκτηση των αδειών  (υπό τελική έγκριση)  ανέρχεται σε 30.000€.

  • προκαταβολή με σύνταξη συμφωνητικού 8.000€,το υπόλοιπο με την έκδοση όρων σύνδεσης από τον αρμόδιο φορέα.
  • Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%  

info@vasalino-energy.gr   210.60.14.491 / 211.411.2300