Ανεμογεννήτριες

Φορτώνεται η φωτογραφία

Ανεμογεννήτρια

Η ανεμογεννήτρια είναι μία αιολική μηχανή  που παράγει ρεύμα από την αιολική ενέργεια  και μπορεί να τροφοδοτήσει με ηλεκτρικό ρεύμα κατοικημένες περιοχές.

Πολλές ανεμογεννήτριες μαζί αποτελούν ένα αιολικό πάρκο ή φάρμα ανεμογενητριων.

Οι αιολικές μηχανές διακρίνονται σε δυο κύριους τύπους:

κατακόρυφου άξονα περιστροφής και οριζόντιου άξονα περιστροφής.

Στις Α/Γ οριζοντίου άξονα ο δρομέας είναι τύπου έλικα και βρίσκεται συνεχώς παράλληλος με την κατεύθυνση του ανέμου και του εδάφους.

Στις Α/Γ κατακόρυφου άξονα ο δρομέας παραμένει σταθερός και είναι κάθετος προς την επιφάνεια του εδάφους.

Πηγές πληροφόρησης

  • ΕΜΥ
  • Χάρτες Αιολικού δυναμικού – ΚΑΠΕ – ΡΑΕ
  • Μετρήσεις αιολικού δυναμικού
  • Μακροσκοπικά μοντέλα μετεωρολογικών προβλέψεων

 

Από τις διάφορες πηγές πληροφόρησης εξάγεται μια εκτίμηση της κατηγορίας του αιολικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης. Η ασφάλεια αυτής της εκτίμησης εξαρτάται από παράγοντες που έχουν να κάνουν με:

  • την τοπογραφία της θέσης,
  • την κατηγορία αιολικού δυναμικού της θέσης,
  • τυχόν εμπόδια,
  • ιστορικά δεδομένα περιοχής.

 info@vasalino-energy.gr