Κατασκευή Αδειοδοτημενου Φωτοβολταικού Σταθμού 100kw

   Φορτώνεται η φωτογραφία

Φορτώνεται η φωτογραφία

Κατασκευή Φ/Β σταθμού /  YINGLI SOLAR

Η Vasalino energy και το επιστημονικό προσωπικό της προσφέρει πλήρες πακέτο υπηρεσιών, διαθέτοντας ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν όλα τα στάδια των έργων που αναλαμβάνει, και περιλαμβάνουν:

Tην εκπόνηση του φακέλου για την έγκριση των σχετικών αδειών λειτουργίας των έργων, τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την προμήθεια του εξοπλισμού και την κατασκευή τους.

Έτσι παραδίδουμε το έργο με το κλειδί στο χέρι και σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε η επένδυσή σας να αποδίδει άμεσα.

Οι έμπειροι μηχανικοί και τεχνικοί της Vasalino energy  αναλαμβάνουν το συντονισμό, την επίβλεψη και την κατασκευή των έργων όπως επίσης και την Λειτουργία και Συντήρηση (O&M) εξασφαλίζοντας την μακρόχρονη εγγύηση της επένδυσής σας.

  Τεχνική περιγραφή

Φ/Β πλαίσια  πολυκρυσταλλικά  Φ/Β πλαίσια (πάνελYingli  της  κινέζικης  εταιρείας Yingli Solar.

Είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

 • UL 1703 and ULC 1703, UL Fire Safety Class C, CEC, FSEC, ISO 9001:2008,
 • ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, SA8000

Οι συνδέσεις τους θα γίνονται με καλωδιώσεις ειδικές για Φ/Β συστήματα διασυνδεδεμένα στο δίκτυο.

  Μετατροπείς/ inverters 

 • Μετατροπείς ισχύος  δικτύου της REFUSOL  
 • CE, VDE0126-1-1, Belgium C10/C11, Italy ENEL, Spain RD1663, RD661,Australia/Israel AS3100, AS4777.2, AS4777.3, Austria ÖNORM, EN50438:2007: Cyprus, Portugal, G59/2: England1)

Βάσεις αλουμινίου/χωματουργικά/περίφραξη

 • Διπλή πασσαλόμπηξη  σύστημα βάσεων  στήριξης της Ελληνικής εταιρείας  METALOUMIN Α.Ε.Β.Ε από αλουμίνιο ή κατασκευής ανθεκτικής από μέταλλο επεξεργασμένο για αντοχή σε συνθήκες υγρασίας, ηλιοφάνειας, χιονιού και ιδιαιτέρων συνθηκών.H ειδική χημική επεξεργασία στην οποία  υπόκειται το σύστημα εμποδίζει τη δράση εξωγενών παραγόντων που προκαλούν διάβρωση και ηλεκτρόλυση με το πέρας του χρόνου. Το σύστημα είναι πιστοποιημένο από την ΤUV Austria Hellas προδιαγραφών Ευρωκωδικών ΕC-1,EC-3,EC-9 και Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού [ΕΑΚ 2000].

 

 • Οι εργασίες των χωματουργικών και της διαμόρφωσης του εδάφους  πραγματοποιούνται από έμπειρο τεχνικό προσωπικό με bob cat, φρέζα,greedier, χορτοκοπτικά,  μηχάνημα αποκομιδής μπαζών,  κάδους  και ειδικό μηχάνημα δημιουργίας και κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος.

 

 • Περίφραξη βαρέως τύπου nato174  με πόρτα διπλής εισόδου γαλβανιζέ, σε περιμετρικό καλούπι από μπετόν οπλισμένο.

Πίνακες/ ηλεκτρολογικο υλικό /αντικεραυνικη προστασία 

 • Οι πίνακες ασφαλείας που περιλαμβάνουν  ασφάλειες τύπου φυσιγγιού και διακόπτες για προστασία του DC καλωδίου. θα έχει υψηλή ηλεκτρική και μηχανική αντοχή [IP54][πλαστικός] και πιστοποιημένος σύμφωνα με τα πρότυπα ΙΕC.
 • Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας κατόπιν  μελέτης  αξιολόγησης ρίσκου (Risk Assesment) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της IEC 62305 τα οποία έχουν υιοθετηθεί από τον ΕΛΟΤ και υπολογισμού των ρίσκων R1(ρίσκο απώλειας ανθρώπινης ζωής),R2(ρίσκο απώλειας υπηρεσιών προσφερομένων στο κοινό),R4(οικονομικές απώλειες). Αν κριθεί απαραίτητο θα εγκατασταθεί συλλεκτήριο σύστημα που θα περιλαμβάνει είτε πολλαπλές ακίδες συλλογής είτε κεντρικό αλεξικέραυνο.
 • Η εσωτερική αντικεραυνική προστασία από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα θα επιτευχθεί με απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων κλάσης προστασίας Τ1+Τ2, τόσο στο τμήμα DC(εσωτερικά των μετατροπέων), όσο και στο τμήμα AC της εγκατάστασης. Η οδήγηση των επικίνδυνων κρουστικών ρευμάτων / υπερτάσεων από τους απαγωγείς προς την γη θα επιτευχθεί μέσω περιμετρικής γείωσης με ταινία 30×3,5mm St/tZn, χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη με αναμονές στα σημεία για  τις ισοδυναμικές συνδέσεις των μεταλλικών πλαισίων, του κελύφους των μετατροπέων και της περίφραξης.
 • Γείωση με την σχεδίαση και τον ορίζοντα κανονισμό και τα πρότυπα EN 50164-1,EN 50164-2,IEC 61024-1, DIN 57185/ VDE0185, IEC 60364-5-4, VDE0100, DIN48852. Σημειώνετε ότι τα πάνελ θα γειώνονται μέσω των πλαισίων τους που εφάπτεται στις βάσεις. Ηλεκτρόδιο γείωσης θα συνδεθεί με όλα τα μεταλλικά μέρη των μετατροπέων, του πίνακα και του μετρητή της ΔΕΗ. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της γείωσης θα πραγματοποιηθεί  μέτρηση της,  ορίζοντας την αντίσταση σε 10Ω και μικρότερη αυτής.
 • Αντικεραυνική προστασία  που αφορά την [έμμεση] εσωτερική, έχει ήδη προβλεφθεί λόγω των μετατρoπέων και την αντικεραυνική τους προστασία στην έξοδο τους με varistors. Από την πλευρά του AC θα τοποθετηθεί διπλή στάθμη αντικεραυνικής προστασίας.
 • Τα καλώδια  θα διαστασιολογηθούν βάσει DIN VDE 0298-4, DIN VDE 0100 PART 410,430 ακολουθώντας την βέλτιστη δυνατή διαδρομή προς τους πίνακες και τις ελάχιστες δυνατές απώλειες. Τα καλώδια DC από τα πάνελ έως τους υποπίνακες και τους αντιστροφείς  θα είναι τύπου H07RNF.

Για κάθε επενδυτή , η συνεχής και σε πραγματικό χρόνο επίβλεψη της φωτοβολταικής του εγκατάστασης είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας και περιλαμβάνει την απεικόνιση συγκεκριμένων παραμέτρων που περιγράφουν την απόδοση του έργου. Έτσι ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει εάν όλα δουλεύουν ρολόι.  

Σύστημα καταγραφής δεδομένων  Για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας η REFUSOL έχει προβλέψει ειδικό portal στο διαδίκτυο στο οποίο τρέχει  λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας των παραμέτρων απόδοσης του πάρκου. Κατόπιν, τα δεδομένα αυτά εκτίθενται σε ειδικά διαγράμματα ώστε να μπορεί ο χρήστης κάθε στιγμή να επισκεφτεί τη συγκεκριμένη σελίδα στο διαδίκτυο και να ενημερωθεί  για την επένδυσή του. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται η παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας του πάρκου, η ηλιακή ακτινοβολία  όπως καταγράφεται από ειδικά προσαρμοσμένους αισθητήρες και όλα αυτά σε αντιπαράθεση με τους επίσημους δείκτες από την  στατιστική  υπηρεσία.  

 

 

Φορτώνεται η φωτογραφία

  Κοστολόγηση έργου με το κλειδι στο χέρι  

Το  κόστος κατασκευής ανέρχεται από   125.000,00€/100kw

Πρωτόκολλο Παράδοσης/ Παραλαβής : περιλαμβάνεται,  μελέτη εφαρμογή, διαχείριση έργου , αμοιβές μηχανικών και τεχνικού προσωπικού , μηχανήματα και χειριστές. 

Δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 23% σε εργασίες, υλικά , ηλεκτρολογικο εξοπλισμό, εγκατάσταση.

Κατασκευή από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό Vasalino energy      info@vasalino-energy.gr